Behandlingsansvarlig

Finter AS
Org.nr.: 820 020 952
Daglig leder: Mads Pedersen

Personopplysninger som behandles og innhenting

Finter AS behandler personopplysninger gjennom sine produkter «Norgesbom» og «YouPark», for å kreve inn bompenger / parkeringsavgift. Dette skjer med utstyr for skiltgjenkjenning på kjøretøy som passerer gjennom bomstasjoner, eller inn og ut av parkeringsplasser som har dette systemet.

Ved bompassering, parkering eller opprettelse av bruker vil personopplysninger bli lagret i tillegg til passeringstidpunkt og bilde av kjøretøyet som passerte kamera. Hvor lenge opplysningene lagres og hva som lagres avhenger av valgt betalingsmetode, og på hvilket tidspunkt kravet blir oppgjort.

Ved å opprette en brukerkonto på youpark.no kan man velge å gjøre opp parkeringen / bompassering med betalingskort eller faktura. For kunder med registrert brukerkonto lagres mobilnummer, registreringsnummer på kjøretøy, land, epost, navn og adresse. Betalingsmetoden brukeren velger vil avgjøre om vi i tillegg krever fødselsnummer. Fødselsnummer innhentes eventuelt for å ivareta innkrevingsprosessen, og i tillegg for å være sikker på at riktig person faktureres når det velges kreditt (faktura). Brukeren har hele tiden mulighet for å unngå dette ved å betale med betalingskort.

Hvis man ikke betaler for hele kravet på betalingsautomaten eller via youpark.no, og du ikke har registrert en brukerkonto, vil Finter innhente opplysninger om eier av kjøretøyet fra motorvognregisteret for så å fakturere på bakgrunn av dette. Ved utsendelse av faktura innhentes navn, adresse og fødselsnummer til kjøretøyets eier, og faktura sendes til folkeregistrert adresse eller offentlige digitale kanaler hvis brukeren har gjort seg tilgjengelig for mottak på dette. Nødvendige opplysninger for fakturering utleveres kryptert til valgt innfordringspartner. Lagrede opplysninger vil ikke oppgis til andre parter.

Formål med behandlingen

Finter AS behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg, enten via vilkår på hjemmesiden eller ved informasjonsskilt på det aktuelle stedet.Opplysningene man oppgir ved opprettelse av brukerkonto brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til brukervilkårene.Dette reguleres i henhold til personopplysningsloven §8a.

For krav som ikke er oppgjort behandles Informasjonen for inndrivelse av uoppgjort parkeringsavgift/bomavgift.

I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon og varsler i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

For å kunne kreve inn avgift registreres alle kjøretøy som passerer / parkerer på Finters bomstasjoner / parkeringsplasser. Kjøretøy med avtale registreres i tråd med avtalevilkårene. Kjøretøy uten avtale registreres med bilde av bilens registreringsnummer.

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier. Har du opprettet bruker på youpark.no, bruker vi informasjonen du selv har gitt oss.

Hvis du ikke har avtale, henter vi disse opplysningene fra motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen.

Utenlandske kjøretøy uten avtale faktureres og innkreves gjennom Euro Parking Collection (EPC).

Analyse av brukermønster

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Azure Application Insights og Google Analytics.

Både Azure Application Insights og Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på vår nettside. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Azure Application Insights og Google Analytics lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt hver enkelt leverandørs retningslinjer for personvern.

Om du ikke ønsker at vi skal kunne analysere ditt brukermønster, kan du logge inn på youpark.no og velge bort dette. Dette gjøres under "Min konto" og ved å trykke på "Endre opplysninger".

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. YouPark bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendig informasjon til vår samarbeidspartner(brevutsending, og i eventuelle digitale kanaler som sluttbruker benytter).

Rettigheter for den registrerte

Hvilke data vi har lagret om deg på youpark.no kan du enkelt laste ned på youpark.no ved å logge inn og trykke på "Endre opplysninger" under "Min konto". Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ta kontakt med vår personvernansvarlig dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene.

Sletting av personopplysninger

Dataen vi har lagret om deg på youpark.no kan du enkelt laste ned på youpark.no ved å logge inn og trykke på "Endre opplysninger" under "Min konto".

For innsyn i data vi har lagret om deg i forbindelse med innfordringsprosessen, ta kontakt med [email protected], eller benytt kontaktskjemaet våres ved å trykke her.

Man kan også velge å være anonym ved å sende kodeord ANONYM til 2434. Om kravet ble oppgjort, eller det ikke forelå grunnlag for billettering, slettes data fortløpende.

Registrerte brukere har mulighet til å påvirke lagringstiden under funksjonen «personvernmodus» i brukerinnstillingene på YouPark.no. Passeringsdata og bilder knyttet til parkeringen eller passering i bom vil slettes etter hva som er valgt i brukerprofilen.

Du kan også velge å slette brukerkonto om du ikke ønsker å ha et kundeforhold. Dette gjøres ved å logge inn og trykke på "Endre opplysninger" under "Min konto". Sletting av data gjøres kun om alle krav er oppgjort.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med kryptering, adgangs - og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting eller sletting av data kan sendes til følgende adresse:

Finter As
Vestre Rosten 77
7075 Tiller
E-post: [email protected]
Gjerne benytt deg av vårt kontaktskjema ved å trykke her.