Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan YouPark samler inn og bruker informasjon om besøkende på vårt nettsted. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Når du kjører inn på en YouPark parkeringsplass registreres ditt registreringsnummer. Forlater du parkeringsplassen før det er gått 20 minutter er besøket kostnadsfritt og all data knyttet til ditt besøk slettes automatisk ved utkjøring.

Ønsker du å parkere anonymt kan du benytte betalingsautomaten til å forhåndsbetale for parkeringen. All data knyttet til ditt besøk vil da slettes automatisk når parkeringstiden utløper. For å sikre anonymitet er det viktig å være spesielt oppmerksom på at perioden det er betalt for er tilstrekkelig for hele tidsrommet man oppholder seg på parkeringsplassen.

Ved å opprette en brukerkonto hos YouPark kan du også velge å gjøre opp parkeringen med Vipps eller kredittkort. Opplysningene du oppgir ved opprettelse av brukerkonto brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til brukervilkårene. Dette reguleres i henhold til personopplysningsloven §8a. Registrerte brukere kan endre personvernmodus. Passeringsdata og bilder knyttet til parkeringen slettes da etter 48 timer. Det kan velges i brukerinnstillingene på YouPark.no eller ved å sende kodeord ANONYM til 2434.

Hvis du ikke har betalt for hele parkeringen på betalingsautomaten og du ikke har registrert en brukerkonto, vil YouPark innhente opplysninger om eier av kjøretøyet fra motorvognregisteret. Informasjonen benyttes for inndrivelse av uoppgjort parkeringsavgift. Ved utsendelse av faktura innhentes fødselsnummer til kjøretøyets eier, og faktura sendes til folkeregistrert adresse (eller alternativ kanal ihht.brukervilkår for registrerte brukere). Nødvendige opplysninger for fakturering utleveres til valgt innfordringspartner. Lagrede opplysninger vil ikke oppgis til andre parter.

Hvor lenge opplysningene lagres avhenger av valgt betalingsmetode. Ved betaling på parkeringsautomaten slettes alle passeringsdata og bildedokumentasjon ved utkjøring. For kunder med registrert brukerkonto lagres mobilnummer, registreringsnummer, navn og adresse. Passeringsdata og bildedokumentasjon for disse kundene slettes i henhold til valgt personvermodus, under forutsetning at parkeringen er betalt i sin helhet. Hvis parkeringen ikke er betalt i sin helhet med andre betalingsmetoder innen 48 timer etter avreise fra parkeringsplassen sendes det ut en faktura. Ved faktura slettes bildedokumentasjon når betaling er registrert mens passeringsdata lagres i tråd med bokføringslovens §13. Opplysninger lagres bare hos stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene. Stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg som følger av personopplysningslovens §18. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Denne prosessen kan du initiere ved å trykke her.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Azure Application Insights og Google Analytics.

Både Azure Application Insights og Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Azure Application Insights og Google Analytics lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt hver enkelt leverandørs retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. YouPark bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Brukervilkår

Last ned vilkår og betingelser for bruk av YouPark ved å trykke her

Kontaktskjema

Vennligst les igjennom spørsmål og svar (FAQ) før du kontakter oss.