Er det noe du lurer på?

På denne siden vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Dersom du ikke finner det du ønsker svar på, kan du gjerne sende inn ditt spørsmål til oss ved å benytte vårt kontaktskjema.

Lurer du på hvordan betale enkeltpassering uten å ha en bruker eller legge inn foretrukken betalingsmetode for automatisk trekk? Last ned vår brukerveiledning ved å trykke her.

YouPark bruker skiltgjenkjenningsteknologi for å gi deg en sømløs brukeropplevelse uten bruk av parkeringsbilletter, bøter eller bom med fysiske barrierer. Kjøretøyets registreringsnummer registreres når du kjører inn og ut av et parkeringsområde, eller passerer en bomvei. Ved å opprette YouPark brukerkonto kan du betale med kort. Du betaler da kun for faktisk parkeringstid og bompassering, uten risiko for bot!

Du kan registrere en brukerkonto på YouPark.no hvor du kan legge inn et betalingskort. Ditt kort vil da belastes automatisk hver gang du benytter et Youpark parkeringsområde eller bomvei.

Parkering kan også forhåndsbetales på betalingsautomat på parkeringsområdet. Det er ikke behov for å legge kvitteringen synlig i bilen, du vil derfor bli spurt om du ønsker kvittering på automaten. Hvis du ikke har betalt tilstrekkelig for å dekke hele perioden kjøretøyet oppholder seg på parkeringsområdet, kan du betale restbeløpet på YouPark.no innen 48 timer før vi sender en faktura på restbeløpet samt et administrasjonsgebyr.

Ønsker du kun å betale en enkeltpassering uten å registrere deg som bruker kan dette gjøres enkelt ved å søke på aktuelt registreringsnummer, og da betale den aktuelle passeringen eller parkeringen direkte med betalingskort. Se anvisninger for dette på forsiden. Vær oppmerksom på at i områder med dårlig dekning eller andre praktiske årsaker, så skjer belastning ved utkjøring. Dette er i så fall skiltet på stedet, og man må da ha kjørt ut før det er mulig å søke opp passeringen. Vær også oppmerksom på at om du allerede har en bruker registrert så vil det ikke være mulig å søke opp passeringen, da denne allerede vil være avregnet mot foretrukket betalingsmetode du har valgt.

Du kan betale kontant for parkering og bompasseringer ved å besøke Finter i Trondheim på følgende adresse:
Vestre Rosten 77
7075 Tiller

Merk at kun etterskuddsvise kontantbetalinger tillates. Dette betyr at du må ha passert bomveien eller forlatt parkeringsområdet før du betaler.

Egne vilkår som beskrevet her gjelder for kjøretøy registrert utenfor Norge.

Hvilken kvittering du kan få avhenger av valgt betalingsmetode.

Du finner kvittering ved å logge deg inn på YouPark.no.

Du finner kvittering ved å logge deg inn på YouPark.no.

Du får spørsmål om du ønsker kvittering på betalingsautomaten når du betaler. Husk at det er ikke nødvendig å legge kvitteringen synlig i frontruten.

Det er mulig å velge personvernmodus på din brukerkonto i vår nettportal eller ved å sende SMS med kodeord ANONYM til 2434.

Vi tilbyr følgende valg:

Alle passeringsdata og dokumentasjon på passeringen slettes etter 48 timer. Det er viktig å merke seg at kvittering på passeringen da også vil være utilgjengelig etter 48 timer, og at klagefristen vil være 48 timer.

Alle passeringsdata og dokumentasjon på passeringen slettes etter 28 dager. Det er viktig å merke seg at kvittering på passeringen da også vil være utilgjengelig etter 104 dager, og at klagefristen vil være 28 dager.

Alle passeringsdata og dokumentasjon på passeringen slettes etter 28 dager. Det er viktig å merke seg at kvittering på passeringen da også vil være utilgjengelig etter 180 dager, og at klagefristen vil være 28 dager.

Hvis du mener det er gjort en feilbelastning av ditt betalingskort har du en klagefrist på 28 dager. Hvis du har valgt brukerkonto med anonym personvernmodus, bortfaller klagefristen etter 48 timer.

Ved opprettelse av brukerkonto lagres informasjonen du selv oppgir. Dokumentasjon av passeringer lagres da i henhold til valgt personvernmodus. Ved utsending av faktura innhentes også informasjon om kjøretøyets eier fra offisielle registre, herunder folkeregistrert adresse og fødselsnummer. Dette for å sikre at faktura utstedes til riktig vedkommende. Denne informasjonen innhentes kun om det ikke er registrert oppgjør for parkering eller bompassering innen 48 timer etter at kjøretøyet er registrert passert i våre systemer.

Parkering og bompassering som ikke medfører noe til betaling, medfører ingen varig lagring av data. Passeringsdata og dokumentasjon på passering slettes da når du er registrert ut av parkeringsområdet eller passert bomveien. Tilsvarende hvis et parkeringsopphold er betalt i sin helhet på betalingsautomat.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å administrere kundeforholdet og de forpliktelser som påløper i henhold til brukervilkårene til brukerkontoen.

I henhold til personopplysningsloven § 28, skal den behandlingsansvarlige ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med den aktuelle behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes. Hvor lenge opplysninger om deg lagres avhenger av valgt betalingsmetode. Ved betaling på parkeringsautomaten slettes alle passeringsdata og bildedokumentasjon når parkeringstiden utløper. For kunder med registrert brukerkonto lagres mobilnummer, registreringsnummer, navn og adresse.

Passeringsdata og bildedokumentasjon for disse kundene slettes i henhold til valgte personvernmodus, såfremt kravet er betalt i sin helhet. Hvis et krav ikke er betalt i sin helhet innen 48 timer etter avreise fra parkeringsområdet eller passering av bomvei, sendes det ut en faktura. Ved faktura slettes bildedokumentasjon når betaling er registrert mens passeringsdata lagres i tråd med bokføringslovens §13.

Opplysninger lagres hos stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene. Dette inkluderer kun stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

Hvis det ikke er registrert betaling for et krav, eller betaling gjort på betalingsautomat ikke er tilstrekkelig, vil det bli utsendt en faktura for inndrivelse av utestående beløp. Nødvendig data for inndrivelse av kravet utleveres da til vår innfordringsleverandør. Eier av parkeringsområde har tilgang til hvilke kjøretøy som oppholder seg på parkeringsområdet. Eier av parkeringsområde og bomvei har tilgang til ubetalte fakturakrav. Det utleveres ikke data til aktører ut over dette.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg som følger av personopplysningslovens §18. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For å initiere denne prosessen er du nødt til å logge inn.

Dersom du ønsker å slette din brukerkonto er du først nødt til å logge inn. Deretter kan du navigere deg til "Endre opplysninger". Her kan du initiere prosessen med å slette din brukerkonto. Du vil da motta en kostnadsfri engangskode som du må bekrefte i vår nettportal for å fullføre prosessen. Etter at du har slettet din brukerkonto vil du miste tilgang til kvitteringer, administrasjon av dine abonnementer o.l. Sletting av brukerkonto er en IKKE-reversibel prosess hvor YouPark ikke lenger har tilgang til dine data. Sletting av brukerkonto er en bekreftelse på at du inneforstått med dette.

Den gjelder tillatt totalvekt. Kjøretøy som har mer enn 3 500 kg tillatt totalvekt i vognkortet skal betale bompengetakst for tung bil.

Du kan utføre sporløs betaling av bompassering på følgende måter:

I forkant av passering kan man kjøpe et forhåndsbetalt klipp som kun gjelder for én (1) enkeltstående passering. Klippet er gyldig i et år fra kjøpsdato. Kjøp klipp ved å trykke her. Når betalingen er gjennomført og avregnet mot passering, slettes passeringsdata og bildemateriell umiddelbart. Vi gjør oppmerksom på at du frasier deg klagemuligheten når denne betalingsmetoden benyttes.

Er kjøretøyet ditt registrert utenfor Norge vil du fortsatt kunne betale som alle andre innen 48 timer. Husk å være nøye med å velge riktig land også når du blir bedt om å velge dette. Blir det ikke betalt innen fristen kan vi bruke tredjepart, eller egne løsninger for å søke opp eierinformasjon i landet kjøretøyet er registrert i. Kravet vil så bli fakturert eier av kjøretøyet og tillagt et administrasjonsgebyr.

Dersom du har mottatt faktura fra Finter AS kan du få svar på alle faktura relaterte spørsmål ved å besøke deres nettside: https://finter.no.

Systemet vil da i slike tilfeller utstede en faktura automatisk med administrasjonsgebyr til registrert eier av kjøretøyet, med informasjon fra motorvognregisteret dersom kjøretøyet er registrert i Norge. Administrasjonsgebyret er for tiden 79 kr. inkl. mva. Se seksjon "Hvordan kan jeg betale hos YouPark?" for mer informasjon om dette. Er kjøretøyet registrert utenfor Norge? Se seksjon "Hva med kjøretøy registrert utenfor Norge?"..

Hvis du har en bruker på youpark.no med en aktiv betalingsmetode, vil du belastes som vanlig ved passering(bom) eller ved utkjøring(parkering). Ved utvalgte lokasjoner, grunnet lokale omstendigheter, vil transaksjonen forekomme ved et senere tidspunkt. I praksis vil dette si at din valgte betalingsmetode blir håndtert i etterkant, og du vil motta kvittering, samt kunne se transaksjonen på «Min Side» på et senere tidspunkt.

Kontaktskjema

Vennligst les gjennom spørsmål og svar (FAQ). Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, benytt kontaktskjemaet for å kontakte oss.

* Er obligatoriske felt