Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du benytte deg av vårt kontaktskjema her.

Spørsmål og svar om tjenesten

Lurer du på hvordan betale et besøk uten å ha en brukerkonto eller legge inn foretrukken betalingsmetode for automatisk trekk? Last ned vår brukerveiledning her.

YouPark bruker skiltgjenkjenningsteknologi for å gi deg en sømløs brukeropplevelse uten bruk av parkeringsbilletter eller bom med fysiske barrierer. Kjøretøyets registreringsnummer registreres når du kjører inn og ut av et parkeringsområde, eller passerer en bomvei. Du betaler kun for faktisk parkeringstid eller bompassering, uten risiko for bot.

Ønsker du å betale et besøk eller en passering uten å registrere deg som bruker, kan dette gjøres på youpark.no ved å søke på registreringsnummer. Du blir da presentert utestående betalinger for det gitte registreringsnummeret. Vær oppmerksom på at belastning skjer ved utkjøring enkelte steder. Dette er i så fall skiltet på stedet, og man må da ha kjørt ut før det er mulig å søke opp passeringen. Vær også oppmerksom på at om du allerede har en bruker registrert med automatisk trekk på registreringsnummeret, så vil det ikke være mulig å søke opp besøket, da dette allerede vil være oppgjort med valgt betalingsmetode.

Ved å registrere en brukerkonto på youpark.no og abonnere på betalingstjenesten YouPark Pluss, kan du legge inn et betalingskort og knytte dette mot registreringsnummer. Ditt kort vil da belastes automatisk hver gang du besøker et YouPark parkeringsområde eller bomvei.

Med en brukerkonto på youpark.no kan du også få betalingslink på SMS og e-post ved utestående betalinger for oppgitte registreringsnummer. Du får da et varsel hver gang et besøk hos et YouPark parkeringsområde eller bomvei fører til en utestående betaling.

Parkering kan også forhåndsbetales på betalingsautomat på parkeringsområdet. Det er ikke behov for å legge kvittering synlig i bilen, du vil derfor bli spurt om du ønsker kvittering tilsendt på SMS.

Passeringer og besøk som ikke er betalt innen 96 timer sendes pr. faktura til eier av kjøretøyets registrerte adresse i motorvognregisteret.

Du kan betale kontant for parkering og bompasseringer ved å besøke Finter i Trondheim på følgende adresse:
Vestre Rosten 77
7075 Tiller

Merk at kun etterskuddsvise kontantbetalinger tillates. Dette betyr at du må ha passert bomveien eller forlatt parkeringsområdet før du betaler.

Ønsker du sporløs betaling kan du lese mer om dette her.

Egne vilkår som beskrevet her gjelder for kjøretøy registrert utenfor Norge.

Kvittering avhenger av valgt betalingsmetode.

Dersom du har YouPark Pluss får du automatisk tilsendt kvittering på epost, og kan i tillegg laste ned kvittering ved å logge deg på youpark.no. Dersom du har betalt på youpark.no, kan du laste ned kvittering etter fullført betaling. Ved betaling på betalingsautomat får du spørsmål om du ønsker kvittering tilsendt på SMS.

Hvis du mener det er gjort en feilbelastning av ditt betalingskort har du en klagefrist på 28 dager.

Grensen gjelder tillatt totalvekt. Kjøretøy som har mer enn 3 500 kg tillatt totalvekt i vognkortet skal betale bompengetakst for tung bil.

I forkant av passering kan man kjøpe et forhåndsbetalt klipp som kun gjelder for én (1) enkeltstående passering. Klippet er gyldig i ett år fra kjøpsdato. Kjøp klipp ved å trykke her. Når betalingen er gjennomført og avregnet mot passering, slettes passeringsdata og bildemateriell umiddelbart. Vi gjør oppmerksom på at du frasier deg klagemuligheten når denne betalingsmetoden benyttes.

Er kjøretøyet ditt registrert utenfor Norge vil du fortsatt kunne betale som alle andre innen 48 timer. Husk å være nøye med å velge riktig land når du oppgir registreringsnummeret. Blir besøket ikke betalt innen 48 timer, kan vi bruke tredjepart eller egne løsninger for å søke opp eierinformasjon i landet kjøretøyet er registrert i. Kravet vil så bli fakturert eier av kjøretøyet og tillagt gebyr.

Dersom du har mottatt faktura fra Finter AS kan du få svar på spørsmål relatert til faktura her.

Besøk som ikke er betalt innen 48 timer, blir tillagt kostnader for oppslag og lagring (se beskrivelse), og er tilgjengelig for betaling i ytterligere 48 timer. Ubetalte besøk faktureres med et fakturagebyr.

Oppslag og lagring er en samlebetegnelse på fordyrende prosesser som Finter i noen tilfeller må utføre ved ukjent identitet på kjøretøyets eier og/eller manglende aksept for legitimiteten til et krav. Gjeldende pris for oppslag og lagring er NOK 59.

Ved valg av faktura som betalingsmetode for besøk eller kjøp av abonnement eller lignende, påløper ikke kostnaden for oppslag og lagring, kun et fakturagebyr. Se seksjon "Hvordan kan jeg betale hos YouPark?" for mer informasjon om dette.

Er kjøretøyet registrert utenfor Norge? Se seksjon "Hva med kjøretøy registrert utenfor Norge?".

Hvis du har en bruker på youpark.no med en aktiv betalingsmetode, vil du belastes som vanlig ved passering (bom) eller ved utkjøring (parkering). Ved utvalgte lokasjoner, grunnet lokale omstendigheter, vil transaksjonen forekomme ved et senere tidspunkt. I praksis vil dette si at din valgte betalingsmetode blir håndtert i etterkant, og du vil motta kvittering, samt kunne se transaksjonen på «Min Side» på et senere tidspunkt.

Potensielle årsaker til hvorfor din passering ikke vises:

  • Du har tastet inn feil registreringsnummer.
  • Du har koblet bilen opp mot en registrert brukerkonto.
  • Du forhåndsbetalte på betalingsautomaten på parkeringsområdet.
  • På grunn av uklart skilt klarte ikke kameraet å lese ditt registreringsnummer.
  • Det er gått mer enn 96 timer siden besøket, og vi har sendt en faktura til eier av kjøretøyet.
  • Du har ikke kjørt ut av parkeringsområdet enda, eller benytter en bomstasjon som har belastning på vei ut.

Personvern og GDPR

Les mer om hvilke opplysninger som lagres, hvordan opplysningene behandles og hvor lenge de blir lagret her.

Dersom du ønsker å slette din brukerkonto er du først nødt til å logge inn. Deretter kan du navigere deg til "Endre opplysninger". Her kan du initiere prosessen med å slette din brukerkonto.

Du vil da motta en kostnadsfri engangskode som du må bekrefte på youpark.no for å fullføre prosessen. Etter at du har slettet din brukerkonto vil du miste tilgang til kvitteringer, administrasjon av dine abonnementer o.l. Sletting av brukerkonto er en IKKE-reversibel prosess hvor YouPark ikke lenger har tilgang til dine data. Sletting av brukerkonto er en bekreftelse på at du er inneforstått med dette.

Kontaktskjema

Vennligst les gjennom spørsmål og svar (FAQ). Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, benytt kontaktskjemaet for å kontakte oss.

* Er obligatoriske felt